Nagy volt a csend az elmúlt időszakban a Sólyom Airways körül, de a cég nem tűnt el a süllyesztőben – amint azt sokan gondolták – hanem a légitársasággá váláshoz szükséges engedélyek megszerzésén dolgozott. Az első, utasokkal történő felszálláshoz még rengeteg munka és még több pénz szükséges, de a Légijármű Üzembentartási engedélyt, azaz a nagygépes AOC-t már megszerezte a társaság.

A HA-SHA lajstromjelű Boeing 737-500-as áthúzása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 31L jelű futópálya felett még 2013.08.18-án. (Fotó: Mészáros Balázs - AIRportal.hu) | © AIRportal.hu

A HA-SHA lajstromjelű Boeing 737-500-as áthúzása a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 31L jelű futópálya felett még 2013.08.18-án.
(Fotó: Mészáros Balázs – AIRportal.hu)

Nem kapott túl nagy publicitást az a hír, hogy 2014. október 28-án a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, H-022 számon kibocsátotta a Sólyom Hungarian Airways AOC-jét, azaz Légijármű Üzembentartási engedélyét.

Mint megtudtuk, a legnagyobb késedelmet az okozta az engedélyezési eljárás során, hogy a korábban Ferihegyen is bemutatózó HA-SHA lajstromjelű Boeing 737-500-as Customized FCOM kézikönyvének beszerezése a Boeing-tól – amely feltétele az AOC kiadásának – mintegy hét hónapig tartott.

Ennek a repülőgépnek 2014. október 28-án lejárt a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványa, de arról nem rendelkezünk információval, hogy a Sólyom Airways Kft. jelenleg még bérli-e ezt a repülőgépet, vagy sem. Annyi biztos, hogy a repülőgép a lízingcég telephelyén van Bournemouth-ban, a Sólyom korábbi festésében. A gép más üzemeltető számára nem került bérbeadásra.

Tekintettel arra, hogy a légijármű légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványa lejárt, a Sólyom Hungarian Airways 2014. október 28-án előterjesztett kérelmére, a Légügyi Hivatal az AOC-t nyomban fel is függesztette, mert az AOC feltétele, hogy a társaság rendelkezzen legalább egy érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvánnyal bíró légijárművel.

A cikk a hirdetés alatt folytatódik.

Légügyi Hivatal: A cég az AOC kiadásához szükséges, minden személyi, tárgyi feltétel fennállását igazolta

Az AIRportal.hu kérdésére Farkas András, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökhelyettese, a Légügyi Hivatal vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy a Sólyom Hungarian Airways az elmúlt hónapokban az AOC kiadásához szükséges, minden személyi, tárgyi és valamennyi nemzeti és közösségi jogszabályi feltétel fennállását ellenőrzött módon igazolta a Hivatal számára.

A 2014. október 28-tól kötelezően alkalmazandó 965/2012/EU Rendeletre tekintettel valamennyi eljárásrendet tartalmazó kézikönyvet és alapdokumentumot átdolgozta a társaság, hogy azok az új jogszabályoknak megfeleljenek. Új OMM kézikönyv, új PART-OPS szerinti OM A, B, C, D PART kézikönyvek kerültek leadásra, elkészült az új Cabin Crew Manual, az új védelmi terv és vészhelyzet elhárítási terv.

A cég által beadott dokumentumok szakmailag magas színvonalon kidolgozottak voltak, ezért a Hatóság semmilyen akadályát nem látta az AOC kibocsátásának. Amennyiben a Sólyom igazolja az általa bérelt Boeing 737-500-as légialkalmasságát – vagy igazolja akár egy másik légialkalmas légijármű rendelkezésre állását – és a gép átmegy az ilyenkor szokásos hatósági auditon, az AOC újra aktív státuszba helyezhető.

A Sólyom az AOC mellett már korábban megszerezte a CAMO jogosítást is. A CAMO szervezet fontos része minden légitársaságnak és feladata az üzemeltetett repülőgépek légialkalmasságának fenntartása. A CAMO mozaik szó a „Continuing AirWorthiness Management Organisation” azaz a Folyamatos Légialkalmasság Fenntartó Szervezet megnevezésének rövidítése.

Új logó, új festési terv, de a Sólyom név mellett kitart a cég

2014. július 8-án mutatta be új arculati terveit a cég Facebook oldalán. Az új logó mellett a korábbinál modernebb repülőgép festési tervet készített a cég.

A sólyom új arculati terve (Grafika: Sólyom Hungarian Airways Kft.) | © AIRportal.hu

A sólyom új arculati terve
(Grafika: Sólyom Hungarian Airways Kft.)
A sólyom új arculati terve (Grafika: Sólyom Hungarian Airways Kft.) | © AIRportal.hu

A sólyom új arculati terve
(Grafika: Sólyom Hungarian Airways Kft.)

A kereskedelmi járatok üzemeltetéséhez még szükséges az Operating License megszerzése is

A harmadik és egyben talán a legfontosabb hatósági engedély egy légitársaság indításához az OL, azaz Operating License. Ahogy a légitársasági működéshez szükséges összes engedély kiadásának feltételeit, az OL kiadását is alapvetően uniós és az ehhez kapcsolódó magyar jogszabályok pontosan szabályozzák. Ehhez az engedélyhez már nem elegendőek a színvonalasan kidolgozott műszaki kézikönyvek, szabályzatok és folyamatleírások. Az OL alapvetően a pénzről és az üzletről szól.

Az OL kiadásának elsődleges feltétele, hogy a légitársaság rendelkezzen egy realisztikus és a hatóság által validált és jóváhagyott üzleti tervvel, amely az üzemelés megkezdésétől számított 24 hónap időtartamra igazolja az operáció életképességét és finanszírozhatóságát, esetleges negatív eredményű üzemelés mellett megfelelő pénzügyi garanciákkal.

További feltétel, hogy a légitársaságnak az üzemelés első három hónapjára fedezettel kell rendelkeznie, amely 0 Ft bevételt feltételezve is fedezi az üzemelés összes költségét. Ennek megalapozottságát az üzleti tervben kell részletesen bemutatni, melyhez a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, vagy nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával ellátva kell benyújtani a hatósági eljárás részeként.

Általánosságban a fedezet bankgarancia, vagy bankbetét formájában rendelkezésre kell álljon, ezt az OL kiadásához hitelt érdemlően igazolni kell a Hatóság felé. Emellett annak a cégnek, aki OL-t akar szerezni, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves beszámolót – amennyiben már működő vállalkozásról van szó – és nullás adóigazolást is fel kell tudnia mutatni.

Mivel az EU-s légitársaságok több mint 50%-ban EU állampolgárok, vagy cégek tulajdonában kell, hogy álljanak, a Hatóság a tulajdonosokat is ellenőrzi, sőt amennyiben szükséges végigköveti a cég teljes tulajdonosi céghálót.

Hogy áll a Sólyom az OL megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésével?

Információnk szerint a Sólyom Hungarian Airways Kft. az AOC kiadását követően is folyamatosan teljesíti a Hatóság által előírt kötelezettségeket. A Hatóság által 2014. szeptemberben elrendelt hiánypótlási felhívásában foglalt, az OL kiadásához szükséges dokumentumot benyújtotta a Hatósághoz, 2014. december 31-ig, az ún. nullás adóigazoláson kívül.

A cég benyújtotta a Légügyi Hivatalhoz a módosított üzleti modellre vonatkozó új üzleti tervét, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, aktualizált Üzletszabályzatát, a vezetőkre és a felelős irányítókra vonatkozó, a kizáró okok fent nem állását igazoló nyilatkozatokat és erkölcsi bizonyítványokat.

A cégnyilvántartás szerint

Az interneten nyilvánosan elérhető céginformációs adatbázisból kiderül, hogy a Sólyom Hungarian Airways Kft. egyedüli tulajdonosa jelenleg a SÓLYOM Befektetési és Vagyonkezelési Holding Kft.

A holding cégnek pedig két tulajdonosa van, Lucsik János és Hurtyák Róbert.

A Sólyom Hungarian Airways Kft-t 2014. március 01-től, Lucsik János irányítja ügyvezető igazgatóként.

A 2013. évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott beszámolója, valamint a 2014. évre vonatkozó (január 01-től, október 31-ig terjedő időszakot lefedő) a számviteli jogszabályok szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott évközi beszámolója szintén benyújtásra kerültek a Hatósághoz.

2014. december 31-ig a cég az üzemszerű működés megkezdéséhez szükséges összes képzettség, végzettség, szaktanfolyam, tanfolyam illetve tanúsítvány megszerzésének lehetőségét biztosította a személyi állomány részére.

A személyi állomány megfelelő felkészültségét igazoló dokumentumokat 2015. első napjaiban nyújtotta be a Sólyom Hungarian Airways a Légügyi Hivatalhoz, miután a 2014. szeptemberében a Hatóságnak megküldött képzési tervnek megfelelően sor került a tréningek végrehajtására is.

Lezajlottak a Part M/G, Part 145, és CAME képzések, földi és vízi mentési gyakorlatok, Conversion CC, Aeromedical & first aid, SFI (szimulátor oktatói jogosítás), TRI (type rating instructor), DGR Cat 10, Conversion FC, compliance képzések és a pilóták számára kötelező szimulátor tréningek is.

Az OL megszerzéséhez szükséges egyik feltételt az ún. nullás NAV igazolás beszerzésével kapcsolatban azonban aggályok fogalmazhatók meg, mivel a Kft. végrehajtási eljárás alatt áll, melyet a NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága indított, az interneten is elérhető, publikus cégnyilvántartás szerint.

Az OL megszerzéséhez a nullás igazoláson kívül még biztosan szükség lesz további pénzügyi tőkeinjekcióra is, ugyanis a benyújtott évközi beszámoló, illetve az előző üzleti év beszámolója szerint is, a cég negatív saját tőkével rendelkezik, amely a Ptk. vonatkozó rendelkezései értelmében, a vállalkozás vezető testülete általi további intézkedéseket igényel.

Ennek megfelelően, az engedély kiadásának feltétele lesz a negatív tőkepozíció megszüntetése és ezzel egyidejűleg a minimális saját tőke-jegyzett tőke arány biztosítása is, melynek megvalósulását a Hatóság felé bizonyítani kell egy ellenőrzött évközi beszámoló benyújtásával – tudta meg lapunk a Légügyi Hivataltól.

Sólyom = Új Nemzeti Légitársaság?

A rövid válasz: Nem.

Információink szerint az „új” Sólyom már nem a korábbi, elrugaszkodott, 20-50 gépes flottával és szélestörzsű repülőgépekkel, gigantikus hálózattal rendelkező hagyományos, nemzeti légitársaság létrehozásáról szóló tervekben gondolkodik.

Egy néhány géppel rendelkező charter, gépeit ACMI (aircraft, complete crew, maintenance, and insurance), vagy ún. wet-lease szerződések keretében bérbe adó „charter légitársaság” létrehozása sokkal inkább tűnik megvalósíthatónak. Egy ilyen operáció start-up költségei jóval alacsonyabbak és ebben a modellben működve utast, vagy bérlőt is sokkal könnyebb találni a cég gépeire a régióban, vagy akár távolabbi piacokon is.

Északi szomszédunknál több ilyen légitársaság is üzemel. Elég, ha csak a már új generációs Boeing 737-800-as géppel is rendelkező Air Explore-ra, vagy az ugyancsak feltörekvő, szlovák Go2Sky-ra gondolunk. Ezek a cégek túlnyomórészt más légitársaságoknak repülnek, a gépeiket személyzettel együtt adják bérbe, a nyári időszakban pedig chartereznek. Az Air Explore például az elmúlt szezonban magyar utazási irodák részére is teljesített charter-járatokat.

Ha a Sólyom ehhez hasonló modellben gondolkodik, az sokkal kivitelezhetőbb megoldás lehet, még ha ez nem is hangzik biztatóan az új nemzeti légitársaság iránt vágyakozók számára.

A charter operációhoz azonban a rövid törzsű, alig több mint 100 utas-férőhellyel rendelkező Boeing 737-500-as típus – enyhén szólva – nem ideális. Ahogy a fent említett szlovák cégek esetében is látható volt, a rövid törzsű típusokat hamar leváltották a csaknem 160 utast szállítani képes -400-as változatokra.

A 737-400-asok a Boeing 737 classic sorozatának legnagyobb tagjai. Bár charterezésre a nagyobb és üzemanyag-takarékosabb -800-as NG változatok még ideálisabbak lennének, de az új generációs gépek lízingdíja jóval magasabb, mint a classic változatoké.

Információink szerint a Sólyom új vezetése a hosszabb törzsű classic gépekben gondolkodik, az -500-as helyett immár 737-400-asok bérléséről tárgyalnak.

Mit mond az ügyvezető?

Megkerestük a Sólyom Airways ügyvezetőjét, Lucsik Jánost. Az ügyvezető igazgató bővebb interjút OL kiadása után szeretne adni, jelenleg annyit közölt, hogy hálás mindenkinek, aki valaha is előmozdította az új magyar légitársaság ügyét. „Kollégáim komoly szakmai munkát végeztek az elmúlt másfél évben így joggal bízhatunk abban, hogy 2015. évben is megoldjuk a még hátralévő feladatokat.” – mondta el Lucsik János.

„A Kft-vel szemben nincs folyamatban semmilyen jogi eljárás, felszámolás, csődeljárás vagy munkaügyi per. A gazdasági társaság a 2013. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolási kötelezettségének is eleget tett. A NAV-val, a korábbi beszállítókkal és dolgozókkal szemben fennálló tartozását a cég kevesebb, mint a felére csökkentette.” – tette hozzá Lucsik János.

Kövess minket a közösségi médiában, és iratkozz fel napi hírösszefoglalónkra!
Hasznos, érdekes volt amit olvastál? Már egy újság árával támogathatod az AIRportal.hu működését!