Hiába szabályozzák az EU jogszabályai a légitársaságok kártérítési felelősségét járattörlés és késés esetén, az utasoknak nem egyszerű a dolguk, ha hozzá akarnak jutni a nekik járó kártérítéshez. A nemrégiben indult AIMTOCLAIM.EU alapítója, Dr. Herceg József ügyvéd a a légitársaságok kártérítési hajlandóságával kapcsolatos tapasztalatairól beszélt lapunknak.

A légitársaságok leggyakoribb indoka a késésre az időjárás, illetőleg a rendkívüli technikai meghibásodás. Milyen indokokra hivatkoznak a légitársaságok annak érdekében, hogy kibújjanak a késések és járattörlések miatt keletkezett kártérítési kötelezettségeik alól?

Dr. Herceg József (Forrás: bht.hu) | © AIRportal.hu

Dr. Herceg József (Forrás: bht.hu)

A légitársaságok számos módszerrel próbálnak megszabadulni a 261/2004/EK rendelet által rájuk rótt kötelezettségtől. A leggyakoribb módszer az elháríthatatlan körülményekre történő hivatkozás. Számtalan lehetőséggel találkoztam már az elmúlt időszakban.

Gyakori az időjárási nehézségekre való hivatkozás (erős szél, hóvihar, jegesedés, vihar), a rendkívüli technikai meghibásodásokra hivatkozás, a korábbi járatot érintő időjárási körülményekre hivatkozás. Ezekre való hivatkozáskor alapos vizsgálatnak szükséges alávetni az indokolást. Szerencsére számos jogi és technikai lehetőség rendelkezésre áll az állítások ellenőrzésére.

A cikk a hirdetés alatt folytatódik.

Meglepő, de számos légitársaság személyesen telefonon is felhív azért, hogy a késéssel kapcsolatban az álláspontját elmondva beszéljen le a kártalanítás igényléséről. A nagyobb légitársaságoknak magyarul beszélő ügyfélszolgálata is van, de vannak olyanok is, akik például szombaton délelőtt angolul kívánják a 261/2004/EK rendeletet értelmezni.

Az utasok kevéssé tudják, de van egy másik kötelezettsége a légitársaságnak, amelyet a fix összegű kártalanítás megfizetésén túl is teljesíteni kell. Akár kimentette a késést, akár nem, a légitársaság ettől függetlenül is köteles az utast frissítőkkel ellátni és étkezést biztosítani, valamint elszállásolni.

Ezt a segítséget a légifuvarozó minden esetben köteles a rendeletben meghatározott sávos időtartamon belül felajánlani. Bátran kérhetjük tehát a repülőtéren az étkezési vouchert 1500 km-nél rövidebb út esetén két órán túl, illetőleg 1500 km-nél hosszabb út esetén 3 órán túl.

Sajnos a hozzánk fordult ügyfelek elmondásaiból azt a következtetést tudjuk leszűrni, hogy a légitársaságok a késés időtartama alatt nem ennyire segítőkészek és együttműködőek. A késés okáról rendszerint nem vagy nem kielégítő mértékben adnak tájékoztatást, nem kapják meg az utasok a kötelező étkezési utalványokat, valamint a szállást is maguknak kell adott esetben megoldaniuk.

Ilyen esetben mindig javasolni szoktam, hogy amennyiben nincsen étkezési utalvány, nyugodtan lehet vásárolni a repülőtéri terminálban egy normál árkategóriájú vacsorát vagy ebédet, és a számla gondos megőrzésével ez a költség később a légitársasággal szemben érvényesíthető.

A 261/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseit az utasok felől is tisztázni szükséges. A Rendelet szerinti kártalanítás ugyanis átalány-kártalanításként működik, azaz az utasnak nem kell a kárát bizonyítania eddig az összeghatárig (nem kell számla róla.) Ez azonban nem azt jelenti, hogy az utas jogosult a kártalanításra és az egyéb kárainak a megtérítésére is. A 261/2004/EK rendelet 2. cikk (További kártalanítás) (1) bekezdése azt mondja ki ugyanis, hogy „E rendelet alkalmazása nem érinti az utasok további kártalanításhoz való jogát. A rendelet szerint adott kártalanítás levonható az ilyen kártalanításból.”

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a légitársaság már fizetett az utasnak, úgy ennyivel kevesebbet kell megfizetnie az utas számlával igazolt egyéb kárából. Ha az egyéb kár (pl. késés miatt kieső munkaköltség, újonnan vett repülőjegy, stb) nem haladja meg az átalány kártalanítás összegét, úgy a légitársaság nem köteles megfizetni az egyéb károkat az átalányon felül. Az ezzel ellentétes igény a gyakorlati tapasztalatom alapján bírósági eljárásban nem érvényesíthető.

Mik a légitársaságok leggyakoribb fogásai, trükkjei, hogy elkerüljék a kártérítések kifizetését?

Gyakori fogása a légitársaságoknak, hogy kisebb összegek megfizetését ígérik a késést szenvedett utasoknak (pl. a poggyászkár megtérítését 50 EUR értékben) A kifizetéshez átküldenek egy formanyomtatványt, amelyet a gyanútlan utas az előrehaladás érdekében kitölt és visszaküld. A nyomtatványon azonban ilyen esetben mindig van egy apróbetűs rész, amellyel az utas beleegyezik abba, hogy a fenti csekély összeg kifizetésével lemond a járatkésésből eredő követeléséről, és a továbbiakban nem lép fel a 261/2004/EK rendeletből fakadó igénnyel.

Az ilyen nyilatkozat aláírását követően sajnos az összes normális jogi lehetőség ellehetetlenül, mivel a légitársaság egy peres eljárásban álláspontom szerint joggal hivatkozhat arra, hogy az ügyfél a kártalanítás töredékéért az őt megillető jogokról lemondott. Még ha ezt a lemondó nyilatkozatot később a bíróság előtt meg is lehet támadni, sokkal egyszerűbb, ha egyáltalán nem mondunk le a minket illető jogokról.

Hasonló jellegű próbálkozás, amikor a késésért való felelősséget ugyan nem ismerik el, de a kártalanítási alapösszegnek megfelelő értékű utazási vouchert ajánlanak fel kárpótlásként. Azoknak az ügyfeleknek, aki szeretnek utazni, és gyakori utasok egy meghatározott légitársaságnál, ez a kompenzáció még akár megfelelő is lehet, azonban akik csak alkalmi jelleggel utaznak, azoknak célravezetőbb a készpénzes kártalanítás igénylése.

További gyakori fogása a légitársaságoknak már a folyamatban lévő jogi eljárásokhoz kapcsolódik. Amikor már látszódik, hogy a követelés behajtása jogi útra terelődik, akkor újabb levél érkezik, melyben a légitársaság elismeri felelősségét, és a kártalanítás megfizetésére jelentkezik.

Ilyenkor azonban az utas által megfizetett illetékek megtérítése már nincs az ígéretek között, és ennek az ajánlatnak az elfogadásával szintén le kellene mondani az utast megillető jogokról. Ilyenkor felhívjuk a figyelmét a légitársaságnak az okozott illetékköltségek megtérítésre is, és sajnos inkább az a jellemző, hogy azért a 3-6 % körüli illetékért is meg kell harcolni.

Egy alkalommal Máltán hajtottuk be a követelésünket egy helyi ügyvéd segítségével, és az addig mindentől elzárkózó légitársaság a végrehajtási eljárás megindítását követően jelentkezett készségesen a kártalanítási alapösszeg kifizetésére. Természetesen a költségek megtérítésére továbbra is igényt tartottunk, emiatt a légitársaságnak végül viselni kellett az illetékköltségeket, az ügyvédi munkadíjat, a kamatokat és a végrehajtási költségeket is.

Természetesen azoknak az utasoknak, akik az aimtoclaim.eu oldalon regisztrálnak, nem szükséges magukat költségekbe verniük, valamint nem kell 3 hétnél tovább várakozniuk a honlapon feltüntetett vételárakra sem.

Mikor értelmezhető elháríthatatlan külső okból bekövetkezettnek egy késés, vagy járattörlés?

A légitársaságok időnként sajátosan értelmezik a Rendelet szövegét, különösen az elháríthatatlan külső okok értelmezésével kapcsolatban. Önmagában az, hogy egy probléma a légitársaság számára váratlanul lépett fel, még nem feltétlenül minősül elháríthatatlan külső oknak, mivel a hiba ilyenkor rendszerint a légitársaság szervezési elégtelenségeire vezethető vissza.

Az elháríthatatlan külső okok könnyebb értelmezhetősége érdekében 2013-ban született egy nem kötelező érvényű ajánlás az EU-s országok légügyi hatóságainak találkozóján. Ez a dokumentum jelenleg csak angolul elérhető, mi azonban rendszeresen hivatkozunk rá a légitársaságokkal szembeni eljárásaink során. Ebben a dokumentumban magyarázatokkal vannak ellátva a késés lehetséges okai, valamint hogy egy probléma elháríthatatlannak minősül-e vagy sem.

Elháríthatatlannak minősül például az ember által okozott problémák közül a háborús esemény miatti késés, a terroristatámadás, szándékos rongálás, bombariadó, repülőtér biztonsági okokból történő lezárása, kísérő nélküli poggyász, vagy a renitens utas eltávolítása.

A meteorológiai körülmények csak abban az esetben jelentenek mentességet a légitársaságnak, ha alkalmatlanná teszik a repülőgép biztonságos üzemeltetését. Ha azt tapasztaljuk, hogy a repülőtérről mellőlünk folyamatosan szállnak fel más légitársaságok, és csak a mi járatunkon „erősek a széllökések”, akkor gyanakodni kell arra, hogy a késés nem az időjárási okokra vezethető vissza. A szakembereink természetesen ellenőrizni tudják az időjárási körülményeket is, mivel mind az induló, mind az érkező repülőterek METAR adatai nyilvánosak és bárki számára elérhetőek.

Szintén elháríthatatlannak minősülnek a váratlan repülésbiztonsági hiányosságok (repülőgépet ért szerkezeti sérülés), mely alapján a pilótának kötelessége a visszafordulás vagy a kényszerleszállás. Akkor sem jár kártalanítás, ha a személyzet tagja vagy valamely utas súlyosan megbetegszik vagy meghal. Természetesen a mentesítő okok között meg kell említeni azt is, ha a késés a légiforgalmi irányítás korlátozó intézkedése miatt történik (például általános le vagy felszállási tilalom), vagy a repülőgép madárral ütközik.

Előfordult már az eddigi praxisomban, hogy a légitársaság arra hivatkozott, hogy a gép egy madárral ütközött. A 261/2004/EK rendelet alapján mindig a légitársaságnak kell igazolnia az állításának a valódiságát, tehát nem elegendő hivatkozni a rendkívüli esemény bekövetkezésére, hanem azt bizonyítani, papírokkal alátámasztani is szükséges.

Ennek megfelelően hívtuk fel az adott légitársaságot a bizonyítékok becsatolására. Megmondom őszintén, nem számítottunk arra, hogy egy ilyen speciális indokot bizonyítani lehet, de jelen esetben fényképeket kaptunk a meghibásodott és a megsérült hajtóművekről. A képek mellé csatolták a Liszt Ferenc repülőtéren kiállított légijármű karbantartási adatlapot is, melyből egyértelműen megállapítható volt, hogy a sérülés közvetlenül a késés előtt történt. Ennek megfelelően sajnálattal arról tájékoztattam az ügyfelet, hogy a kártalanítás nem érvényesíthető.

Természetesen a madárral való ütközés az egy olyan elháríthatatlan külső ok, amely miatt a légitársaság késése neki nem felróható, és kártalanítás megfizetésére nem köteles.

A fentiekkel szemben vannak olyan esetek, amikor akkor is jár a kártalanítás, ha elsőre rendkívülinek látszik a hiba. Ilyenek például azok a műszaki problémák, melyek abból erednek, hogy a légitársaság nem végezte el a szükséges karbantartási eljárásokat, vagy az időtartamhoz kötött alkatrészek cseréje nem következett be, és az meghibásodott.

Nagyon gyakori eset, hogy egy hosszabb várakozás után a személyzet szolgálati ideje letelik, és emiatt nem indulhat el a járat. A személyzet szolgálati idejének túllépése a gyenge operatív szervezés eredménye, mely által nem megfelelőek a szükséges váltások és fordulók, és emiatt van fennakadás. Szintén fizetnie kell a légitársaságnak, ha a hibát a repülési dokumentáció benyújtásának elmaradása okozta, és emiatt nem kapott a felszállásra engedélyt.

Még ha be is bizonyosodik, hogy a kártérítés jár az utasnak a rendelet szerint, a légitársaság nem biztos, hogy fizet. Ilyenkor végrehajtást kell indítani akár egy külföldi székhelyű cég ellen. Mik a végrehajtás során fellépő nehézségek az Ön tapasztalatai alapján?

Az aimtoclaim.eu oldalon történő regisztrációnak számos előnye van. Az egyik legfontosabb ezek között az, hogy az utasnak már nem kell a légiközlekedési jogba beleásnia magát, nem kell foglalkoznia peres eljárásokkal, valamint a behajtás utolsó lépéseként a végrehajtással sem kell elbíbelődnie.

Azt már nyugodtan az aimtoclaim.eu csapatára bízhatja, akik az unió területén belüli végrehajtásra szakosodtak. Az Európai Unióban székhellyel rendelkező légitársaságok esetében a végrehajtási lehetőségek sokkal kedvezőbbek a nem EU-s légitársaságokkal szemben. Ma az Európai Unió jogrendszere lehetővé teszi azt, hogy még a legkisebb szigetország területén is sikerrel behajtsuk a végrehajtható követeléseket.

Az aimtolclaim.eu a légitársaságokkal szembeni behajtások során megszerzett tapasztalatait felhasználva segíti elő az utasokat ért sérelmek mielőbbi enyhítését. Azok, aki egyébként nem szeretnének jogi procedúrában légitársaságokkal szemben részt venni, illetőleg inkább 3 hét alatt szeretnének pénzhez jutni, a legjobb megoldás az aimtoclaim.eu.

Az aimtoclaim.eu már nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unió területén is elérhető, jelenleg angol nyelven is lehetséges a kártalanítási jogok eladása. Folyamatban van a német nyelvű felület feltöltése is, egyes aloldalak már német nyelven is elérhetőek. Az adatbázisunk folyamatosan bővül a legnagyobb forgalmú repülőterek adataival, így a magyar utasok legnagyobb megelégedésére a Liszt Ferenc repülőtér mellett hamarosan a bécsi repülőtér teljes adatforgalmáról is rendelkezünk majd pontos adatokkal.

Az ARGENTUM HOLDING Zrt. vezetőinek és a termékmenedzsmentet folytató kollégáknak köszönhetően Örömmel újságolhatom, hogy az aimtoclaim.eu segítségével szerződött ügyfeleknek pontosan és határidőben kiutalásra kerültek a követelések vételárai. Az aimtoclaim.eu-t segítő légiközlekedési szakemberek segítségével azt tudtuk megállapítani, hogy a hozzánk fordult ügyfelek 90-95 %-nak jogos az igénye.

Cikkajánló Késett a géped? Fizet az AimToClaim.eu!

Új szolgáltatás indult AimToClaim.eu néven, amely a légiutasoknak segít a káraik enyhítésében és érdekeik érvényesítésében a légitársaságokkal szemben.

Mindössze egy pár perces online regisztrációval pénz állhat a házhoz azoknak az utasoknak, akinek a repülőjáratát törölték, vagy gépük 3 óránál többet késett az elmúlt 5 évben.

Bővebben korábbi cikkünkben…

Kövess minket a közösségi médiában, és iratkozz fel napi hírösszefoglalónkra!
Hasznos, érdekes volt amit olvastál? Már egy újság árával támogathatod az AIRportal.hu működését!