A drónok üzemeltetésének szabályait meghatározó hazai törvény 2021. január 1-től lép életbe. Az egyik legfontosabb változás, hogy ettől az időponttól csak a HungaroControl mobilalkalmazásának használatával reptethetők a pilóta nélküli légi járművek, de az applikáció használata önmagában nem lesz elegendő.

A mydronespace mobilalkalmazás használata az uniós rendelkezés hazai átültetéséről szóló jogszabály szerint január 1-jétől lesz kötelező a drónpilótáknak.

Az alkalmazást fejlesztő, a hazai légiforgalom irányításáért felelős HungaroControl számára az egyik legfontosabb érték a repülésbiztonság, amelyet minden körülmény között garantál. Az applikáció elsődleges célja ezért, hogy elősegítse a szabályos drónreptetést, és támogassa a drónpilóták helyzettudatosságát a hatályba lépő törvénnyel összhangban.

A mydronespace segítségével a drónpilóták egyszerűen juthatnak hozzá a biztonságos repüléshez szükséges naprakész információkhoz, azonnal láthatóvá válnak a légtérkorlátozások, valamint a felhasználók a környezetükben történő többi dróntevékenységről is értesülhetnek.

Illusztráció, DJI drón (Fotó: ifj. Kotulyák Tamás – AIRportal.hu)

Fontos tudni, hogy a jogszabály értelmében lakott terület felett továbbra is csak eseti légtérben szabad pilóta nélküli légi járművet üzemeltetni, ennek kijelölését az eddigi gyakorlatnak megfelelően a katonai légügyi hatóságnál kell kérelmezni. Így a lakott területek feletti repülések végrehajtása során nem elegendő a HungaroControl mobilapplikációjának használata. A törvény továbbá előír nyilvántartásba vételi és képzési kötelezettséget is, ennek részleteiről a légiközlekedési hatóság és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont felületein lehet majd tájékozódni.

A cikk a hirdetés alatt folytatódik.

A HungaroControl ugyanakkor arra hívja fel a felhasználók figyelmét, hogy a január elsejével élesedő verzióban a drónpilóták még nem tudják bejelölni a repülésüket a számukra kijelölt eseti légtérben. A társaság fejlesztői dolgoznak azon, hogy ez a funkció – a törvény hatálybalépését követően – mielőbb rendelkezésre álljon. A társaság addig is arra kéri a pilótákat, hogy drónműveleteik előkészítésénél és megvalósításakor legyenek körültekintők.

A mydronespace letöltését követően a felhasználóknak egyedi felhasználói fiókot kell létrehozniuk, megadva azokat a személyes adataikat, amelyeket a törvény előír. Az adatokat egy külön alkalmazás, a goodID igénybevételével lehet rögzíteni, ez Android és iOS rendszerű készülékekre is telepíthető. A személyes adatokhoz sem a GoodID mobilalkalmazást fejlesztő és üzemeltető cég, sem harmadik személy nem fér hozzá.

A felhasználók a fiók sikeres létrehozása után jelentkezhetnek be a mydronespace mobilalkalmazásba, amelynek menüjében minden, a szabályos reptetéshez szükséges funkció megtalálható.

Forrás: HungaroControl

A Helymeghatározás funkció segítségével a drónpilóta megadhat pontos címet, illetve GPS-koordináták alapján is kereshet a térképen. A keresés során a rendszer automatikusan ráközelít a megadott helyre.

A Drónok kezelése menüpontban lehetőség van új drón hozzáadására, vagy a már korábban felvett drónok törlésére. Innen is elérhető a meglévő drónok korábbi repüléseinek listája.

A repüléssel érintett terület kijelölését követően a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott terület érint-e tiltott vagy korlátozott légteret. Amennyiben nem – és a lakott terület felett szükséges eseti légtér kijelölése is megtörtént –, a repülés a korábban megadott paraméterekkel megkezdhető.

Ha a repülésre egy későbbi időpontot adott meg a felhasználó, az alkalmazás értesítést küld a művelet megkezdése előtt.

A helyzettudatosságot és a tájékozódást segíti, hogy az alkalmazás akkor is értesíti a drónpilótát, ha az általa bejelölt terület átfedésben van más felhasználók repülésre kijelölt területével.

Az alkalmazás felhasználói beállíthatják a drónjaik repülési paramétereit: kiválasztható a reptetni kívánt drón, a műveleti kategória, megadható a repülés célja, a repüléssel érintett terület alakzata, annak horizontális kiterjedése, beállítható a tervezett maximális repülési magasság, valamint a művelet időtartama és kezdő időpontja. Ugyanígy be kell jelölni azt is, hogy a pilóta rendelkezik-e érvényes felelősségbiztosítással.

A mydronespace-ben áttekinthetők a múltbéli, már végrehajtott repülések részletes adatai, valamint a tervezett műveletek is. A Repülések menüpontban megjelenő lista tartalmazza a drónműveletek kezdő és befejező időpontját, a használt vagy használni tervezett drónt, a műveletek kategóriáját, valamint a repülés egyedi sorszámát.

A HungaroControl közlése szerint a mobilalkalmazás hamarosan elérhetővé válik a Google Play és AppStore áruházakban, így a drónpilóták már a jogszabály hatályba lépése előtt megismerhetik annak funkcióit és működését.

Az éles repüléseket azonban csak 2021. január 1-jétől támogatja az applikáció.