Csütörtök délelőtt megtartotta alakuló ülését a Regionális Zajvédelmi Bizottság, a tagok egyhangú szavazata alapján Szlahó Csaba vecsési polgármestert terjesztik fel miniszteri kinevezésre a testület elnökének. Az ülést a bizottság működtetője, a Budapest Airport Zrt. hívta össze, ahol a repülőteret üzemeltető vállalat az új zajmonitor és járatkövető rendszerét is bemutatta – közölte lapunkkal a repülőtér üzemeltetője.

A Regionális Zajvédelmi Bizottság a repülőtér környezetében található települések, valamint a légiközlekedés kapcsán érintett szervezetek és hatóságok 2005 óta rendszeresen ülésező egyeztető fóruma.

A testület feladata, hogy a Liszt Ferenc-repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos zajkérdésekről információt cseréljen, továbbá a légikikötő forgalmát érintő zajvédelmi kérdésekkel kapcsolatban javaslatokat fogalmazzon meg.

A bizottság 15 tagszervezetből áll, helyet foglalnak benne a Budapest Airport Zrt. és a HungaroControl Zrt. delegáltjai, a Környezetvédelmi Hatóság, a Légiközlekedési Hatóság és a Népegészségügyi Szervezet képviselői, a repülőtér környéki kerületek és települések delegáltjai, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá a civil szervezetek képviselői.

Az elmúlt év során a delegáltak többségének mandátuma lejárt, vagy az önkormányzati választások és az egyes tagszervezeteknél bekövetkezett szervezeti átalakítások következtében okafogyottá vált, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium felülvizsgálta a testület összetételét, az érintett szervezetek jelölése alapján új tagok kinevezéséről döntött.

A cikk a hirdetés alatt folytatódik.
Fotó: Budapest Airport/Baranyi Róbert

Az október 15-én megtartott ülésen a tagok megtárgyalták a testület további működését szabályozó ügyrendet. Mivel a bizottság korábbi elnökének mandátuma szintén megszűnt,
a tagok – egyhangú szavazata alapján – Szlahó Csabát, Vecsés város polgármesterét javasolják a bizottság elnökének, és terjesztik fel az innovációs és technológiai miniszternek kinevezésre.

Az ülésen a Budapest Airport Zrt. mindezeken túl részletes tájékoztatást adott az októberben megújult zajmonitor és járatkövető rendszeréről, amelynek segítségével egy webes alkalmazáson keresztül bárki pontos, majdnem valós idejű képet kaphat a mozgásban lévő légijárművek pozíciójáról és egyéb adatairól.

A Budapest Airport Zrt. a következő ülést az elnök személyének kinevezésétől számított 90 napon belül újra összehívja.

Dr. Rolf Schnitzler, a Budapest Airport Zrt. vezérigazgatója a bizottság alakuló ülése kapcsán kifejtette: „A jószomszédi viszony, illetve a közös fejlődésünk a repülőtér számára az egyik legfontosabb szempont. Évente több százmillió forint támogatást nyújtunk a környező önkormányzatoknak, kiemelten figyelünk arra, hogy a működésünkből fakadó hatásokat kompenzáljuk. Zajvédelmi kérdésekben a legtöbb nemzetközi jó példát alkalmazzuk; e téren végzett tevékenységünk megfelel a hazai és nemzetközi előírásoknak és ajánlásoknak is. Önkéntes ablakszigetelési programunk évek óta fut, és bízom benne, hogy a Zajvédelmi Bizottság továbbra is kiváló fórum lesz közös ügyeink megvitatására.”

A Budapest Airport a környező településekkel együttműködésben, velük közösen fejleszti a térséget; a repülőtér-üzemetető és a légikikötő működése kapcsán érintett önkormányzatok között rendszeres egyeztetések zajlanak. A Budapest Airport emellett gyakran karol fel helyi kezdeményezéseket, rendszeres résztvevője közösségi eseményeknek, jelentős sportfejlesztési támogatást biztosít a települések számára, továbbá környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési célú nemzetközi projektet valósít meg a szomszédos önkormányzatokkal együttműködésben.